بعد از19سال تقدیم به تو...اگه هنوزم این شعر رو دوست داری

    
با لرزش ملایم زنگوله های ایل

    فردا مسیر سرد سفررا مسافرم


       در جاده های حادثه با نام سرنوشت


           خود را به دوش می کشم و پیش می برم
 
باخویش برده ام همۀ آنچه برد نیست


    جز کوله بار خاطره های قشنگ خویش


       جز قصه هایی آبی پارو پریر خود


           جز لحظه های خوب و بد روزهای پیش
 
با آنکه بوی نارس دلتنگی تو را


    از گریه های تلخ تو احساس می کنم


       امشب تمام خاطره های گذشته را


           غرق شکو فه های گل یاس می کنم

 
با پشت دست پاک کن از چشمهای خیس


       مرواراشکهای به مژگان نشسته  را


           از چشم ترد پنجره امشب نگاه کن


                      بابونه های از بغل خاک رسته را

    امیرساکی      1369 خرم آباد


/ 0 نظر / 26 بازدید