اما تو...

آن فصلهای سرد...

آن روزهای زرد...

وقتی که برگریز

                   پاییز را به دفتر شعرم کشانده بود

      تنها...

می شد گریست

                 می شد گریخت

                                    میشد شکست وریخت

اما تو آمدی که بمانی عشق

                          اما تو آمدی که برویانی...

/ 1 نظر / 20 بازدید
گمنام

سلام چه قشنگ باهات موافقم